Next Generation Wealth Management

Modernize and digitalize your clients wealth management

Equip your clients for future success with the most affordable, advanced and secure digital wealth management platform compliant to regulatory standards.

 

What we do:

01 An aggregated view of your clients multiple wealth sources – from real       estate portfolio, to fortune and debt sources 

02 Make the Simulation and Optimisation of your Clients Investment                Portfolios easy and seamless

03 Ongoing Risk and Sustainability analysis

04 Safe and Secure Client Communication in-platform

05 Top of the line Data Security

06 Compliant and Regulatory Banking standards  

 

Klar til at komme i gang?

Basis

Det grundlæggende, for for at få overblik og begynde at styre formue og investeringer.

Avanceret

Den grundlæggende suite plus simulation og handel.

Basis plus: 

Klar til at komme i gang?

Basis – VIY

Giver dig overblik over din samlede formue:

• Formue Dashboard

• Risiko og afkast analyser

• Bæredygtigheds analyse

Avanceret – DIY

Inklusive Simulation og Handel
Basis plus:

• Portefølje Simulering

• Direkte Handelsadgang

Professionel – DIWY

Den fulde pakke inklusive Investerings- og Formuerådgivning
Avanceret plus:

• Adgang til Linconomy’s portefølje algoritme med egne præferencer

• Formue og Investerings rådgivning efter behov

• Diskresionært mandat

Formue Dashboard

Vi aggregerer din samlede formue på tværs af alle aktiver og passiver i et dashboard. Det giver dig overblik samt mulighed for detaljerede oplysninger om din formue.

Risiko og afkast analyser

Følg din risiko både på din aggregerede formue og på den investerede portefølje. Risiko beregningerne følger dine investerings valg og præferencer, så du altid har styr på din risiko.

Bæredygtigheds analyser

Få et overblik samt optimer din formues bæredygtigheds profil.

Portefølje simulering

Du bestemmer over dine investeringer. Du vil kunne simulere din portefølje og følge fremskrivninger på performance samt din risiko profil.

Direkte handels adgang

Vi arbejder på at udvikle en løsning således at du samler dine handler hos os og vi sørger for at du via en trade report kan handle og settle med alle dine forskellige banker.

Adgang til portefølje algoritme med egne præferencer

Vi giver dig mulighed for at bygge din portefølje med vores algoritme med udgangspunkt i dine egne præferencer.

Adgang til portefølje algoritme med egne præferencer

Du har mulighed for at modtage formueforvaltning og investeringsrådgivning, når det passer dig og til en overkommelig pris.

Hvis du foretrækker at lade os passe dine investeringer kan dette lade sig gøre gennem vores diskretionære mandat.